Słowo w Uchu: Bartosz Muszyński, po spotkaniu Turniej SCRABBLE |

Bartosz Muszyński – poeta, którego Marian Stala wymienił wśród pięciu najbardziej interesujących w pokoleniu ówczesnych dwudziestokilkulatków. Autor pięciu książek, konsekwentnie trzymający się z dala od centrum – w sensie najbardziej dosłownym, mieszka bowiem nie w Krakowie, Warszawie, czy Poznaniu, ale w Ustce. Debiutancką książkę zatytułował „Języki obce” – co również można odczytywać dosłownie, jest bowiem nie tylko poetą, ale też tłumaczem i nauczycielem angielskiego.

Bartosz Muszyński, bo o nim mowa, debiutował w roku 1999, wkrótce wydając kolejne książki: „Kajmany” (2000), „Gwiazdobloki” (2001) i „Lane Limbo” (2002) – a ostatnim, jak dotąd, tomem w jego dorobku jest „meine kleine babylon” (2006). Wiersze i tłumaczenia publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Toposie”, „Kresach”, „Opcjach”, „FA-arcie”, „Pracowni”, „Pro Arte”, „Autografie”, „Studium”, „Portrecie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Lampie i Iskrze Bożej”, „Ha!arcie”, „Nowym Wieku”, „Undergruncie”; sam tłumaczony był na angielski, francuski, rosyjski, bułgarski i ukraiński.

Poezję Bartosza Muszyńskiego najlepiej chyba charakteryzuje opinia Piotra Kępińskiego: „Wszystko do bólu logiczne, poukładane, wymierzone, żadnego pustosłowia. Z jednej strony wiedza, z drugiej czułość”.

 

Część Wtóra

W ramach Części Wtórej tym razem błyskawiczny turniej scrabble z udziałem Bartosza Muszyńskiego.

Nagrodą jest Złote Ucho w zaskakującej formie pucharu z grawerowaną dedykacją. Serdecznie zapraszamy wszystkich scrabblistów, do startu zachęcamy jednak także osoby z niewielkim doświadczeniem!

http://www.slowowuchu.pl/