Z^2 [Zet Kwadrat] (LONDYN / GDYNIA) |

Projekt audiowizualny „FABRYKA STATKÓW” to drugie z serii widowisk multimedialnych duetu Zet Kwadrat.

Po pierwszej realizacji pt. „KOLEJ”, składającej się z koncertu muzyki elektronicznej oraz wizualizacji opisujących wybrane środowisko industrialne, zespół dokonuje przełomu technologicznego. Po raz pierwszy w tak rozbudowanej formule łączy sygnał audio i wideo. Znika podział na didżeja i vidżeja, ponieważ cała kompozycja tworzona jest przez  artystów dysponujących instrumentarium obsługującym sygnał AV. Na dwóch synchronicznych ekranach pokazują oni proces budowy statku. Zespół samodzielnie wykonał nagrania dźwięków i obrazów w Stoczni Gdynia. Podczas występu odtworzy specyficzne przestrzenie dźwiękowe i wizualne, prezentując autorską interpretację środowiska Stoczni.

www.myspace.com/zetkwadrat