Projektor |

W tym roku „Projektor” ma nieco odmienną, dwudniową formę. Pierwszego dnia na scenie zagrają młode zespoły z gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych, natomiast drugiego dnia zespoły, których członkowie opuścili już licea. Mamy nadzieję, że zestawienie początkowych, muzycznych dokonań licealnych zespołów z ich maturalno-studencką kontynuacją przyciągnie uwagę, zapewniając sukces charytatywnemu charakterowi przedsięwzięcia.

 

1 dzień (1 czerwca)
- Butterfly Blizzard
- Blue Jay Way
- The Cinderelas
- Blackout
- World Denied

2 dzień (2 czerwca)
- CV
- The Coin
- Pivot Joint
- State Urge