XV ZADUSZKI JAZZOWE |

Zaduszki Jazzowe to piękny zwyczaj kultywowany przez polskich muzyków jazzowych, mający swój początek w pierwszej połowie lat 50. ubiegłego wieku. Wówczas jazz, jako muzyka wroga ideologicznie (okres socrealizmu w sztuce), był zakazany. Muzycy zbierali się w prywatnych mieszkaniach i grali dla wtajemniczonych słuchaczy. W okresie Zaduszek takie spotkania miały miejsce w Krakowie, gdzie zjeżdżali muzycy tworzący historię polskiego jazzu m.in. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Krzysztof Komeda Trzciński, Andrzej Kurylewicz, Andrzej Trzaskowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Witold Sobociński, Witek Kujawski i inni. Na fali odwilży popaździernikowej jazz wyszedł z okresu katakumbowego i odtąd Zaduszki Jazzowe odbywają się corocznie oraz są poświęcone pamięci zmarłych muzyków.

W Kościele Ojców Franciszkanów usłyszymy kilkudziesięciu artystów trójmiejskiego jazzu. Choć od piętnastu lat wydarzeniu przyświeca ta sama idea – corocznie następuje rotacja w składzie artystów – do weteranów polskiego jazzu dołączają liczni młodzi muzycy z Akademii Muzycznej.

Wystąpią:

Agnieszka Babicz
Joanna Knitter
Piotr Augustynowicz
Wojtek Bergiel
Szymon Burnos
Piotr Chęcki
Leszek Dranicki
Przemek Dyakowski
Piotr Góra
Robert Haas
Darek Herbasz
Artur Jurek
Janusz Kadyszewski
Sławek Koryzmo
Emil Miszk
Piotr Nadolski
Tadeusz Petrow
Jan Rejnowicz
Krzysztof Słomkowski
Wojciech Staroniewicz
Tomasz Sowiński
Roman Ślefarski
Adam Żuchowski

Przynieście światełka!

WSTĘP WOLNY

Organizatorzy: Miasto Gdynia, Centrum Kultury w Gdyni, Franciszkańskie Centrum Kultury, Klub Muzyczny Ucho